🔴 ⏩ Chưa được nghỉ một ngày vì em người yêu thèm địt

Những thời gian nghỉ của anh thanh niên này hầu như đã bị rút hết bởi vì cô bạn gái. Thật vậy, cứ rảnh ra thì hai người lại phải đi nhà nghỉ với nhau. Mà đương nhiên toàn là do cô em ấy chủ động tất chứ không hề có một ý nào từ anh thanh niên ấy cả. Bước vào phòng thì thanh niên ngoài nằm chổng cặc ở đấy ra thì hoàn toàn không biết nên làm gì khác. Vì cũng quá chán với cái cảnh bị bóc lột sức địt như thế này rồi. Nhưng chẳng thể làm như thế nào khác được vì xa em ấy một cái rồi những lúc bấn cặc. Lại chẳng có chỗ nào để giải tỏa, lại phải cất công đi đá phò thì đúng là vừa mệt vừa mất tiền, như thế thì lại chẳng đáng so với việc từ bỏ cô em một chút nào!

4319 views